Expertise

MGNN wordt geleid door Linda du Bois – Oekas. De meeste bemiddelingszaken doet zij zelf, afhankelijk van de case schakelt ze ter ondersteuning een andere deskundige of specialist erbij in.

Linda du Bois – Oekas is NMI Gecertificeerd Mediator en Conflictbemiddelaar. Ze is gespecialiseerd in bemiddeling en re-integratie bij arbeidsconflicten en heeft veel ervaring in familiekwesties. Als gecertificeerd NMI (rechtbank) mediator heeft ze een groot aantal conflicten van uiteenlopende aard tot een oplossing weten te brengen. Zij is ook actief als interim manager en coach bij veranderingsprocessen. Haar belangrijkste uitgangspunten zijn altijd: Respect en Vertrouwen.

Ze heeft een goed inzicht in bedrijfsmatige processen en de complexe menselijke verhoudingen daarin en zij weet om te gaan met de verschillende belangen. Die ervaring heeft ze opgedaan in diverse managementfuncties op het gebied van Human Resource Management, Opleidingen, Werk en Inkomen in zowel de non-profit sector als de zakelijke dienstverlening.

Kernbegrippen uit haar professionele werkwijze zijn: gedreven, betrokken, pragmatisch, deskundig en open.