Particulier

Onder Coaching Particulier valt bij MGNN persoonlijke coaching, relatiecoaching en familiecoaching. Bij persoonlijke coaching krijg je door middel van gesprekken met onze mediator steeds duidelijker in beeld wie je bent en wat je wilt bereiken. Je krijgt inzicht en handvaten waarmee je verder aan jezelf kunt bouwen.

Via relatiecoaching kun je problemen binnen je relaties in kaart brengen, hoe ze tot stand komen en je krijgt op jou toegespitste persoonlijke handvaten aangereikt hoe je de problemen kunt oplossen.

Daarbij hoeft het niet alleen te gaan over het oplossen van conflicten, ook meer diepgang en intimiteit in een relatie kun je bereiken door op een goede manier met elkaar om te gaan.

Familie-coaching brengt de communicatie binnen families weer op gang. Familieruzies horen tot op zekere hoogte bij het leven, maar het is prettig om te weten dat een familieruzie of conflict niet oneindig hoeft te duren.