Hoe werkt mediation

Mediation ofwel conflictbemiddeling is een interventie van een mediator (bemiddelaar) om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde tot een oplossing van het conflict te komen.

MGNN is de ervaren en neutrale partij in elke kwestie, elk geschil, waar een oplossing voor gevonden dient te worden. Zowel voor bedrijven als voor particulieren.

Linda du Bois – Oekas van MGNN is sinds 2006 zelfstandig NMI gecertificeerd mediator en opereert afhankelijk van de kwestie alleen of in samenwerking met andere gecertificeerde mediators. MGNN staat sinds 2008 op de doorverwijzinglijst van de Rechtbank in Leeuwarden.

Meer informatie over MGNN, de onderwerpen en de werkwijze vindt u elders op de website. Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid
Er zijn twee belangrijke uitgangspunten: Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan worden gedwongen om aan het mediationproces mee te doen. Ook verbinden de mediator en de deelnemers zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het Mediationreglement van het onafhankelijk Nederlands Mediation Instituut  (NMI).

Intake
Eerst vindt er een intakegesprek plaats. Hierin maakt u kennis met de mediator. De mediator legt de gang van zaken uit, stelt vragen over de aard van het conflict en inventariseert de belangrijke kwesties. Daarnaast wordt met u de voorwaarden besproken. Indien men aangeeft aan die voorwaarden te willen en kunnen voldoen wordt er een mediation-overeenkomst gesloten. Daarin spreekt u met de andere partij af om te proberen, het geschil gezamenlijk op te lossen. Een schriftelijke overeenkomst is belangrijk. Zo weet u wanneer de Mediation van start gaat, wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden.